Czym są Misje Święte?

W Polsce Braci Mniejszych franciszkanów jest nas ok. 1400. Tworzymy pięć prowincji, które terytorialnie obejmują prawie całą Polskę. Każda z prowincji za punkt honoru poczytuje sobie pielęgnowanie misji, w których Zakon aktywnie uczestniczy od czasów naszego założyciela św. Franciszka z Asyżu, który żył w latach od 1182 do 1226.


Misje Święte polegają na głoszeniu Słowa Bożego i bezgranicznej miłości Boga do człowieka.
Miłość można okazać na wiele sposobów.
Przez powiedzenie :
* kocham Cię,
* uważaj na siebie,
* jedź ostrożnie,
* czekam na Ciebie z niecierpliwością,
* tęsknię,
* boję się o Ciebie

Można również okazywać miłość przez czyny, tak jak robią to nasi Misjonarze, którzy na co dzień zajmują się między innymi : 

- nauką pisania i czytania dzieci,
- pielęgnacją duchową,
- pomocą w najprostszych czynnościach,
- budowaniem Świątyń,
- konstruowaniem wózków inwalidzkich
i wiele, wiele innych rzeczy. 


Kto może jechać na Misje?

Na Misje Święte wyjeżdżają Bracia i Ojcowie Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów.
Z naszego zgromadzenia za granicami naszego kraju jest 80 osób z czego 31 z nich jest na terenach Misyjnych.

Kto i gdzie pracuje możemy znaleźć w zakładce " Nasi Misjonarze."

Jak mogę pomóc?

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę miłości pomagając w różny sposób.
Jednym z nich jest wsparcie nauki naszych najmłodszych, którzy dzięki pomocy Misjonarzy jak i ludzi dobrego serca mogą się kształcić.

Informacje o tej formie pomocy znaleźć można w zakładce "Adopcja na odległość."

Inną formą pomocy, jaką możemy podarować mieszkańcom terenów misyjnych jest przekazanie ofiary na cele Misyjne na nasze konto bankowe.
Kwota, jaką chcemy przekazać to nasza dobrowolna inicjatywa.

CHCĘ POMÓC - ALE JAK?!

Sprawy związane z misjami koordynowane są w poszczególnych prowincjach przez Sekretarzy ds. Ewangelizacji Misyjnej. Aby zagwarantować jedność w działaniu na polu misyjnym Sekretarze poszczególnych prowincji spotykają się razem w ramach Konferencji Zachodniosłowiańskiej. w skład wspomnianej Konferencji wchodzą Sekretarze pięciu polskich prowincji, jednej prowincji Czeskiej i Słowackiej.
Sekretarzem ds. Ewangelizacji Misyjnej w naszej prowincji Wniebowzięcia w Katowicach Panewnikach, a zarazem Sekretarzem Konferencji  Północnosłowiańskiej jest o. Dymitr Żeglin.

Głównym zadaniem sekretariatu jest propagowanie misji franciszkańskich po przez organizowanie dni skupienia, rekolekcji dla Przyjaciół Misji i członków Franciszkańskiej Unii Misyjnej, spotkań z młodzieżą akademicką i gimnazjalną oraz głoszenie kazań w różnych parafiach.

Dzieła naszych misjonarzy na terenach misyjnych są realizowane głównie dzięki Waszemu, drodzy Przyjaciele, wsparciu. Za każdy gest życzliwości i solidarności z Misyjnym Dziełem Kościoła, składam serdeczne Bóg zapłać! :

Adres:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
o. Dymitr Żeglin OFM
ul. Panewnicka 76
40-760 KATOWICE

tel. fax: +48 32 252-68-70 wew. 410.

Wpłaty przekazem:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
o. Dymitr Żeglin OFM
ul. Panewnicka 76
40-760 KATOWICE

Wpłaty na konto:
- Na szkołę w RCA:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
PKO BP o/ K-ce nr 37 1020 2313 0000 3102 0023 8766

- Na misje:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
PKO BP o/ K-ce nr 31 1020 2313 0000 3102 0175 1783

- Konto dewizowe - dolarowe (USD) $:

Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
PKO BP o/ K-ce nr PL 17 1020 2313 0000 3102 0029 0924

- Konto dewizowe - (EURO) €:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
PKO BP o / K-ce nr PL 30 1020 2313 0000 3502 0031 8139.