Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich
Dziś rano o godz. 5.00 w Republice Środkowoafrykańskiej zmarł O. Barnaba Dziekan OFM. Zmarł w 64 roku życia, 44 roku życia zakonnego, w 35 roku kapłaństwa, w 33 roku posługi jako misjonarz Afryki. Zmarł niedzielę która, rozpoczyna Światowy Tydzień Misyjny, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
Módlmy się:Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swojemu słudze O. Barnabie Dziekanowi OFM, który oddal swoje życie, realizując nakaz Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mógł na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.