• O. Jan Kanty Piechota
  • O. Kosma Hollek
  • O. Jan Vianney Sokalski
  • O. Longin Koloczek