Spotkanie sekretarzy ds. Misji – Wambierzyce

     W dniach 25-26 października br. w Wambierzycach odbyło się spotkanie sekretarzy ds. misji prowincji franciszkańskich w Polsce. Celem spotkania było podsumowanie wspólnych inicjatyw, które były realizowane w kończącym się roku 2023. Bracia nakreśli również program działania na zbliżający się rok 2024.    
     


     Podczas spotkania wybrano nowego przewodniczącego Konsulty Misyjnej Franciszkańskich Prowincji w Polsce, o. Teofila Czerniaka OFM z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Dotychczas przewodniczącym przez wiele lat był br. Robert Kozielski OFMConv z prowincji gdańskiej.        
     W ramach Konferencji Północnosłowiańskiej naszego zakonu, w dalszym ciągu przewodniczącym Sekretariatów Misyjnych OFM został o. Dymitr Żeglin OFM z prowincji Wniebowzięcia NMP.