31.12.2022r.

Bardzo przykre wieści napłynęły dziś z Watykanu.

Stolica Apostolska poinformowała, że dziś tj. 31.12.2022 roku w wieku 95 lat, o godzinie 9.34 zmarł Benedykt XVI .
Pogrzeb śp. Benedykta XVI odbędzie się 5 stycznia, w czwartek.


Dziś jedyne, co możemy zrobić, to trwać w modlitwie za śp. Benedykta XVI.


" Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam,
mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze.
Do domu wracam,
jak strudzony Pielgrzym.
A Ty z MIŁOŚCIĄ
przyjmij mnie z powrotem.


Stanę przed Stwórcą i przed moim Bogiem,
On mnie z miłości wezwał do istnienia.
Tchnął swego Ducha, stworzył na swój obraz,
jak własne dziecko znał mnie po imieniu.
Wstyd mnie ogarnia, że przed Tobą stanę,
tak nie podobny, Boże mój do Ciebie.
Nie karz mnie za to zbyt surowym sądem,
rozpoznaj, Ojcze, swoje dziecko we mnie

Tułaczka moja już dobiegła kresu,
dla moich oczu słońce ziemi zgasło.
W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,
Ty będziesz dla mnie niestygnącym światłem."