Szkoły w Republice Centralnej Afryki
Moi kochani,
Chcielibyśmy się z Wami podzielić kolejną wspaniałą wiadomością, a mianowicie - skończyliśmy kolejny etap rozbudowy naszej szkoły  w Republice Centralnej Afryki, gdzie na co dzień posługują nasi Misjonarze.
Szkoły te dają dzieciom i młodzieży możliwość kształcenia się oraz odkrywania swoich pasji i zainteresowań.

Finansowanie szkół w RCA prowadzimy już od 2001 roku. W tym czasie z nauki skorzystało już około 8 tysięcy dzieci. Podstawowym projektem jest zapewnienie dzieciom nauki w szkole podstawowej, ale prowadzimy również gimnazjum i liceum.
Wyedukowaliśmy również młodzież, która po uzyskaniu dobrych wyników z matury dostała się na na studia wyższe w stolicy kraju, Bangui. Z tymi studentami wiąże się wiele nadziei.
Ojcowie liczą na ich powrót do wiosek jako wykwalifikowanych nauczycieli.
Mamy też powołania do zakonu franciszkańskiego z grupy uczniów którzy ukończyli nasze szkoły.

Z serca ogromnie dziękujemy za każdą cegiełkę miłości dołożoną do tego projektu .
Pamiętamy o Was w modlitwie +