Dziękujemy za każdy dar z Serca !

W ostatnich dwóch latach działalności sekretariatu misyjnego zrealizowano min takie projekty:

- dofinansowanie samochodu misyjnego dla biskupa Tadeusza Kusego, misja w RCA,

- remont dachu w parafii w Trinidad- misja w Boliwii,

- zakup 2-óch komputerów dla o. Elizeusza i o. Oktawiana- misja w Boliwii,

- zakup rękodzieł z Ziemi Świętej w celu wsparcia mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej,

- finansowanie szkół podstawowych dla dzieci w RCA,

- budowa szamba w Tanzanii,

- wsparcie finansowe oazy w Boliwii, o. Kazimierz Falkus,

- dofinansowanie zakupu ziemi w Morogoro (Tanzania) na potrzeby rozwoju tamtejszej Prowincji,

- zakup motoru misyjnego, o. Symeon, misja w RCA,

- dofinansowanie zakupu instalacji baterii słonecznych, bp Tadeusz Kusy, misja w RCA,

- dofinansowanie budowy studni głębinowej, o. Kordian, misja w RCA,

- leczenie parafianki, która uległa poważnemu wypadkowi, misja w Boliwii,

- dofinansowanie grup formacyjnych par sakrementalnych oraz niesakramentalnych w RCA,

- dofinansowanie budowy studni głębinowej w Bombengou, TogoZa każdą cegiełkę miłości, którą każdy z Was dołożył do realizacji tych projektów z całego Serca wielkie Bóg Zapłać !

Ps. Poniżej zobaczyć możemy zdjęcia z kilku projektów, które zostały już zrealizowane. 


1. Kolektory Słoneczne 18-19 marzec 2022r. Bandoro
2. Szkoła w RCA- O. Hieronim
3. Odwiert studni głębinowej