O nas image
Wstęp
Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, z główną siedzibą w Katowicach Panewnikach, bardzo mocno zaangażowana jest w działalność misyjną. Prowincja liczy 280 braci, z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju, z tego 31 na terenach misyjnych. W związku z tak rozległą działalnością w Panewnikach od 1998 roku funkcjonuje Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.


Forma działania
Najważniejszą formą działania Sekretariatu jest nieustanie podejmowana modlitwa w intencji misji i misjonarzy: modlitwa różańcowa, a także Msza św. w intencji przyjaciół misji i misjonarzy.

Sekretariat ponadto utrzymuje kontakt z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, gromadząc i udostępniając informacje o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Organizuje także spotkania dla rodzin misjonarzy.


Animacja misyjna
Animacja misyjna wspólnot zakonnych w Polsce, grup formacyjnych, jak również wspólnot parafialnych i wszystkich zainteresowanych misjami, to kolejny obszar działalności Sekretariatu. Ojcowie Franciszkanie oraz pracownicy Sekretariatu Misyjnego przygotowują i prowadzą tzw. niedziele misyjne w parafiach franciszkańskich, głosząc kazania organizując dni skupienia, wystawy, spotkania, a także redagując i rozprowadzając Biuletyn „Informator Misyjny”.

Zaangażowani w pomoc Misjonarzom prowadzą również stronę Misyjną, którą można znaleźć pod nazwą : WWW.MISJE-OFM.PL . Od roku 2002 w Panewnikach funkcjonuje również  muzeum misyjne, które ukazuje pracę naszych misjonarzy na drugiej stronie Ziemi. Nasi Misyjni Aniołowie przebywają na Misjach  w Boliwii, Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii, Ziemi Świętej, Maroku, Hong Kongu i w krajach naszych wschodnich sąsiadów, tj. Białorusi, Rosji oraz  Ukrainy.Współpraca
Sekretariat współpracuje na bieżąco z kołami misyjnymi prowadzonymi w parafiach. Zajmuje się także zbieraniem środków materialnych przeznaczanych na potrzeby dzieł misyjnych, prowadzi korespondencję z przyjaciółmi misji i ofiarodawcami, organizuje pomoc szkolną dla dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej. Dzięki tej akcji, która trwa już od 2003 roku, udało nam się stworzyć struktury edukacyjne we wschodnim regionie tego kraju. Centrum tego projektu stanowi miejscowość Rafai, gdzie mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.

Franciszkański Sekretariat Misyjny Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach współpracuje z innymi sekretariatami misyjnymi: franciszkańskimi, diecezjalnymi oraz z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji.Nie można zapomnieć o naszym Muzeum Misyjnym.

Muzeum misyjne to ekspozycja z nowoczesną infrastrukturą techniczną obejmującą dźwięk, obraz, światło, dioramy, gabloty ekspozycyjne. Pragniemy, by ta wystawa służyła propagowaniu dzieła misji. Na wystawie uczestnicy usłyszą odgłosy życia w wioskach, odgłosy dzikich zwierząt, śpiewy liturgiczne  charakterystyczne dla poszczególnych kultur. 
Narrator oprowadzi zwiedzających po wielu kontynentach. Jego opowieść przeplatana jest ze świadectwami misjonarzy. 


Mamy również swoją stronę Muzeum Misyjnego, na którą bardzo serdecznie zapraszamy !!!

https://muzeum.panewniki.pl