29.12.2022

Łk 2, 22- 35

" On jest jak znak, któremu się sprzeciwiają
- tak o Jezusie prorokował Symeon (Łk 2, 34)
I nie chodzi tylko o odrzucających Go rodaków i tych,
którzy dziś Go nie uznają. W każdym z nas jest jakaś ziemia buntu, na którą nie wkroczyły jeszcze stopy Zbawiciela. "