29.03.2023r.

Jan 8, 31 - 42

"Wy pełnicie czyny Ojca waszego - rzekł Jezus do swoich pobratymców, ludzi religijnych, którzy usiłowali zabić.

A my? Możemy ustami przyznawać się do Boga i mówić słowa pełne pobożności, a diabelskimi czynami zabijać Go w bliźnim - gdy nie ma w nas miłości."