28.12.2022

28.12.2022r.


"Weź Dziecko, Matkę Jego  i uciekaj do Egiptu
- to nakaz, który otrzymał we śnie Józef."

Mt. 2, 13

" Ale Egipt to nie tylko miejsce schronienia;
to również pradawne miejsce cierpienia Izraela.
Syn Boży zstępuje do korzeni wszelkiej krzywdy,
aby nas z niej na wolność wyprowadzić."

Mt. 2, 13-18