12.02.2023r.

" Całkowite poddanie woli Bożej czyni wolnym.
Człowiek, który bez zastrzeżeń należy do Boga, jest szczęśliwy. Otwarta na łaskę, zawsze mówiłam Panu <TAK>. Pragnęłam całkowicie żyć wolą Ojca.

Bóg pociąga cię więzami miłości. Pragnie twojego szczęścia nieskończenie bardziej niż ty sam. Oddaj się całkowicie w Jego ręce. Tak odnajdziesz pokój. Troska Boga o ciebie przewyższa wszystkie twoje starania o siebie samego, a także o tych, których kochasz. W każdej chwili pamiętaj o tym, że czuwa nad tobą potężny Mocarz i Obrońca. Nie troszcz się zbytnio o swoje życie...
Swoją przyszłość zawierzaj Bogu, który chce twojego dobra."

"Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie."

<Mt. 6, 10>