07.01.2023r.

" Gdy Jezus przyjął chrzest od Jana, wyszedł zaraz z wody
<Mt 3, 16> - inaczej niż wszyscy, którzy wyznawali wtedy grzechy.
Dlaczego?
Bo jako bezgrzeszny zanurzył się w wodzie nie po to, aby coś wyznawać, ale by wziąć na siebie nasz grzech symbolicznie tam zostawiony. "

<Mt 3, 13-17>