06.01.2023r.

" Przynoszono do Niego wszystkich z rozmaitymi dolegliwościami, a On ich uzdrawiał.
<Mt 4, 24>
Lecz słowo to coś więcej niż zwykła dolegliwość.
Oznacza męczarnię, cierpienie, torturę.
Bliskość Bożego królestwa to też Jego miłujące wkraczanie w świat naszych najgłębszych udręk. "

<Mt 4, 12-17; 23-25>