05.01.2023r.

" Jezus powiedział do Natanaela:
zobaczyłem cię pod figowcem.
<J 1, 50>
My również mamy swoje znaczące wspomnienia i doświadczenia - drzewa figowe pod którymi się ukrywamy.
Jak dobrze wiedzieć, że każdy z nas jest w nich prze Boga cudownie widziany, chciany i kochany. "
<J 1, 43- 51>