01.01.2023

"Maryja rozważała wszystkie te sprawy w sercu, a pasterze wrócili, wielbiąc Boga <Łk2, 20>
To nie tylko dwie uzupełniające się postawy wobec Jego żywej tajemnicy; to też zaproszenie.
Bóg bowiem ma upodobanie w tych, którzy Go szukają
przez medytację słowa i uwielbienie. "

<Łk 2, 16-21>