Moi drodzy,
Chciałabym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia linku, który jest zamieszczony poniżej.
Rozmowa dotyczyła Misji Świętych, pracy naszych Misjonarzy oraz wszystkich kwestii związanych z Misjami Świętymi - te wszystkie kwestie zostały poruszone przez naszego Misjonarza, O. Elizeusza .

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fforfiterp%2Fstatus%2F1637958155693879296%3Fs%3D48%26t%3DVS_wCclKrQRZjypGdAO9aA%26fbclid%3DIwAR3w2YZm9L2cpqezNloGWMl6nqPGsnbrQ-05zCR7c13Bpc-zwLarXXUibi4&h=AT15HV29Cxksu3VddXDkuEkYYMHpMzEsnx4LuZhrAh-mDwxjP5R7vhju1udA4eB-67aMTX1n_Ei_SWhzC791NhDU7kt7ETCZ9SuAmRTy0hHxzL-EetTjcKsVwdMHKYyW_OiVyQ​​​