Ukończenie nauki w szkole

Jak w każdym polskim liceum czy technikum ukończenie szkoły wiąże się z napisaniem matury i uroczystym rozdaniem świadectw.
Tak też jest również w San Ramón- uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów kończy się Mszą Świętą oraz pamiątkowymi zdjęciami.

Pamiętajmy w modlitwie o. Paschalisie, który przebywa tam na misjach świętych, aby Bóg obdarzał Go potrzebnymi łaskami i dawał każdego dnia siły do głoszenia słowa Bożego !