• O. Kazimierz Falkus

  • O. Dominik Mazur

  • O. Eugeniusz Kantor

  • O. Sykstus Gajda

  • O. Paschalis Jędrzejas 

  • O. Elizeusz Czwerenko