Osipowicze:

Br. Natanael Wojtała - Prezes, Ekonom, Radny fundacji, proboszcz w Osipowiczach, Jelizawie oraz Kazimierowie

O. Romuald Kosmatovich

Ul. 60 let Oktyabrya 2
213760 Osipowiczy (Obł. Mohylewska), Białoruś
Tel./fax: 00375-223550603
e-mail: wojtala@mail.ru