O nas image
Wstęp
Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, z główną siedzibą w Katowicach Panewnikach, bardzo mocno zaangażowana jest w działalność misyjną. Prowincja liczy 280 braci, z czego ponad 80 pracuje poza granicami kraju, z tego 31 na terenach misyjnych. W związku z tak rozległą działalnością w Panewnikach od 1998 roku funkcjonuje Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.


Forma działania
Najważniejszą formą działania Sekretariatu jest nieustanie podejmowana modlitwa w intencji misji i misjonarzy: modlitwa różańcowa, a także Msza św. w intencji przyjaciół misji i misjonarzy.

Sekretariat ponadto utrzymuje kontakt z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, gromadząc i udostępniając informacje o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Organizuje także spotkania dla rodzin misjonarzy.


Animacja misyjna
Animacja misyjna wspólnot zakonnych w Polsce, grup formacyjnych, jak również wspólnot parafialnych i wszystkich zainteresowanych misjami, to kolejny obszar działalności Sekretariatu. Ojcowie Franciszkanie oraz pracownicy Sekretariatu Misyjnego przygotowują i prowadzą tzw. niedziele misyjne w parafiach franciszkańskich, głosząc kazania organizując dni skupienia, wystawy, spotkania, a także redagując i rozprowadzając Biuletyn „Informator Misyjny”.

Zaangażowani w pomoc Misjonarzom prowadzą również stronę Misyjną, którą można znaleźć pod nazwą : WWW.MISJE-OFM.PL . Od roku 2002 w Panewnikach funkcjonuje również  muzeum misyjne, które ukazuje pracę naszych misjonarzy na drugiej stronie Ziemi. Nasi Misyjni Aniołowie przebywają na Misjach  w Boliwii, Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii, Ziemi Świętej, Maroku, Hong Kongu i w krajach naszych wschodnich sąsiadów, tj. Białorusi, Rosji oraz  Ukrainy.Współpraca
Sekretariat współpracuje na bieżąco z kołami misyjnymi prowadzonymi w parafiach. Zajmuje się także zbieraniem środków materialnych przeznaczanych na potrzeby dzieł misyjnych, prowadzi korespondencję z przyjaciółmi misji i ofiarodawcami, organizuje pomoc szkolną dla dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej. Dzięki tej akcji, która trwa już od 2003 roku, udało nam się stworzyć struktury edukacyjne we wschodnim regionie tego kraju. Centrum tego projektu stanowi miejscowość Rafai, gdzie mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.

Franciszkański Sekretariat Misyjny Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach współpracuje z innymi sekretariatami misyjnymi: franciszkańskimi, diecezjalnymi oraz z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji.Nie można zapomnieć o naszym Muzeum Misyjnym.

Muzeum misyjne to ekspozycja z nowoczesną infrastrukturą techniczną obejmującą dźwięk, obraz, światło, dioramy, gabloty ekspozycyjne. Pragniemy, by ta wystawa służyła propagowaniu dzieła misji. Na wystawie uczestnicy usłyszą odgłosy życia w wioskach, odgłosy dzikich zwierząt, śpiewy liturgiczne  charakterystyczne dla poszczególnych kultur. 
Narrator oprowadzi zwiedzających po wielu kontynentach. Jego opowieść przeplatana jest ze świadectwami misjonarzy. 


Mamy również swoją stronę Muzeum Misyjnego, na którą bardzo serdecznie zapraszamy !!!

https://muzeum.panewniki.pl

Kochani,
Mamy nową stronę MISYJNĄ, co nie oznacza, że odcinamy się od poprzednich odsłon naszych stron Misyjnych.
Aktualna strona będzie piękną kontynuacją pracy naszych Misjonarzy oraz wszystkiego, co dzieje się w ich życiu oraz życiu mieszkańców krajów misyjnych.

Chcielibyśmy WAS serdecznie zaprosić do tego, abyście wracali do wspomnień, zdjęć, wpisów, listów, które umieszczane były na poprzednich stronach. 

Poniżej dodajemy linki, które przeniosą Was we wspomnienia z pracy naszych Misjonarzy !

Pierwsza strona:
Misje Zakonu Braci Mniejszych (misje-ofm.pl) 

Druga strona :
" Myśli na każdy dzień " - Misje Zakonu Braci Mniejszych (misje-ofm.pl) 22 października 2023 r. w Boyali, w Republice Środkowoafrykańskiej, na swojej misji, zmarł nasz Współbrat Barnaba Mieczysław Dziekan OFM.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26 października 2023r. o godzinie 14.00 w kościele św. Pawła w Bangui ( stolica i największe miasto Republiki Środkowoafrykańskiej).

Uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczył biskup Zbigniew Kusy OFM, kazanie wygłosi Kordian Merta OFM.

Pochówek odbędzie się na cmentarzu misjonarzy w Bangui.


Ojciec Barnaba Mieczysław Dziekan OFM miał 64 lata. W zakonie przeżył 44 lata, w kapłaństwie 35 lat, na misjach 33 lata.


Polecamy duszę zmarłego Waszym pobożnym modlitwom.Wiadomość z Kurii Opolskiej:

Msza św. żalobna za zmarłego o. Barnabę Dziekana misjonarza z Boyali w Republice Środkowoafrykańskiej zostanie odprawiona w czwartek 26 października 2023 r. o godz. 15.00 w rodzinnej parafii zmarłego kościele Trójcy Świętej w Graczach.
O. Barnaba Mieczysław Dziekan OFM

Misjonarz Republiki Środkowoafrykańskiej1959-2023


22 października 2023, w niedzielę rozpoczynającą Światowy Dzień Misyjny i we wspomnienie św. Jana Pawła II, o godz. 5.00 rano, zmarł o. Barnaba Dziekan. Przeżył 64 lata, w zakonie 44, w kapłaństwie 35, na misjach w Republice Środkowoafrykańskiej 33.
Od pierwszych dni pobytu w zakonie, czyli od nowicjatu (1979), był bardzo otwarty na potrzeby misji. Zainteresowany pracą misjonarzy, wykorzystywał każdą okazję, by spotkać się z nimi, gdy przyjeżdżali na urlop do kraju. Już w seminarium deklarował, że chce wyjechać na misje. Zaraz po święceniach, w 1988 roku, zwrócił się do ówczesnego prowincjała, o. Joachima Mazurka, z prośbą o pozwolenie na wyjazd na misje do Afryki. W określeniu dokładnego miejsca pracy pomógł generał naszego Zakonu, o. John Vaughn, który zaproponował wyjazd do Republiki Środkowoafrykańskiej, jednej z najbiedniejszych misji, jakie prowadził i w dalszym ciągu prowadzi nasz Zakon. Po rocznym przygotowaniu językowym w Belgii, wraz z o. Zbigniewem Kusym i o. Kordianem Mertą wyjechali do RŚA. Przez 34 lata pracy misyjnej o. Barnaba przebywał w wielu miejscach, zaangażowany w różne posługi, czy to w duszpasterstwie parafialnym, czy w pracy formacyjnej. Był bardzo otwarty i wrażliwy na relacje z ludźmi, co pozwoliło mu dokonywać wielkich dzieł Bożych. Spotkanie z drugim człowiekiem było dla niego wielką fascynacją, miał dar wsłuchiwania się w niego, pocieszał i zawsze dodawał odwagi. Czy jako proboszcz, czy jako duszpasterz dzieci ulicy w stolicy kraju, Bangui, czy też jako współbrat, był bardzo lojalny i szczery. Swoim życiem opowiadał o wielkiej miłości Boga do człowieka. Zawsze gotowy do współpracy, mający czas na Boga i na modlitwę, gorliwy w życiu zakonnym i zakochany bez granic w ludziach, do których posyłał go Pan. Cieszył się każdym dniem życia.
Miesiąc przed swoją śmiercią, tj. we wrześniu wrócił do RŚA po dłuższym pobycie w Polsce, pełen energii i planów na przyszłość. Pan Bóg jednak chciał inaczej, powołując go do siebie, do wieczności. Zmarł na malarię, chorobę misjonarzy. Wierzę, że ogląda już oblicze Boże.

   Ojcze Barnabo, dziękuję za Twoje piękne życie jako człowieka, zakonnika, kapłana i misjonarza.


O. Dymitr Żeglin OFM
kolega z seminarium
Sekretarz misji

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swojemu słudze, o. Barnabie Dziekanowi OFM, który oddal swoje życie, realizując nakaz Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mógł na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa za misjonarzy

Panie Jezu, który dla zbawienia świata powołałeś do istnienia Kościół i w nim udzielasz nam potrzebnych łask, prosimy Cię o błogosławieństwo i pomoc dla misjonarek i misjonarzy, którzy na krańcach ziemi głoszą Ewangelię i budują nowe wspólnoty Twoich uczniów. Strzeż ich, umacniaj, oświecaj i kieruj, aby pełni oddania i głębokiej wiary niestrudzenie szerzyli Twoje królestwo. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Amen.
Ta smutna wiadomość o śmierci ojca Barnaby przychodzi dzisiaj po zakończeniu południowej mszy świętej. Chylę głowę w pamięci tego wielkiego misjonarza Republiki Centralnej Afryki. Dziękuję za dar jego życia. Przypominam sobie również dynamiczność przyniesiona przez tych trzech młodych franciszkańskich misjonarzy do parafii św. Antoniego w Rafaï. Ta radość, która emanowała z ich twarzy. To byli Denis, Kordian i Barnaba. Wydaje się, ze wokół tych trzech kapłanów w życiu miasta Rafaï dokonał się decydujący zwrot, przede wszystkim ożywienie grup młodych, muzyka, wieczorki taneczne pod werandą księży na plebani, wyjścia do kaplic z kapelanem Barnabą, plaża nad rzeką Chinko w sezonie suchym, gra w piłkę nożną, odpłatne prace fizyczne by pomóc młodym wsiąść odpowiedzialność za koszty nauki, odwiedzanie biednych i prawdziwa solidarność. To wspólnota zainicjowała to wszystko, ale Ty Barnaba, miałeś twój swoisty styl niesienia tego, prezentowałeś to z niezwykłą łagodnością, prostotą, cierpliwością i zrozumieniem które ułatwiały i zachęcały do spotkań i dialogu. I kiedy wróciłem już jako kapłan, zobaczyłam cię osłabionego chorobą. Serce mi się ściskało widząc Twe cierpienie, ale Ty nie pozwalałeś zmóc się chorobie. Twoja radość była niewzruszona. Jako dobry uczeń św. Franciszka z Asyżu, niosłeś swój krzyż śladem Chrystusa, radosny i z pokojem w sercu. Byleś promienny i zawsze uśmiechnięty. Twój uśmiech był twoja siłą 💪, był również twą osobowością. Zachowuję w sercu liczne wspomnienia tych radosnych momentów gdy wy przychodziliście z nami do Nambia na nasze pola. Zdziwieniem było zobaczyć po raz pierwszy kapłanów dołączających do swoich parafian w ich zajęciach poza kościelnych , ale w głębi mego serca przyjmowałem to jako oczywistość. Tak, Wy umieliście Waszą obecnością przynieść Chrystusa. Umieliście stać się naszymi bliskimi, zachęcaliście nas, modliliście się za nas. Modliliście się z nami. Wznoszę te same modlitwy za Ciebie Barnaba. Odprawię mszę św. by podziękować za Ciebie. Ty nas nie opuszczasz drogi Barnasiu w tym światowym dniu misji, ale Ty idziesz do Ojca zabierając z tobą projekty misyjne i wszystko to co wypełnia nasze serca, to co próbowałeś zasiać, wzniecić i obudzić by je zawierzyć Bogu by je pobłogosławił i pomnożył. Dziękuję bardzo Barnaba, spoczywaj w miłosierdziu Tego, którego kochałeś i któremu służyłeś.

Z Bogiem, mój Ojcze.😭😭😭

o. Benjamin
Spiryten. Misjonarz Ducha Św.
Marsylia, Francja

Czytaj więcej  
Wiadomość o śmierci O. Barnaby OFM

Wiadomość o śmierci O. Barnaby OFM

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich
Dziś rano o godz. 5.00 w Republice Środkowoafrykańskiej zmarł O. Barnaba Dziekan OFM. Zmarł w 64 roku życia, 44 roku życia zakonnego, w 35 roku kapłaństwa, w 33 roku posługi jako misjonarz Afryki. Zmarł niedzielę która, rozpoczyna Światowy Tydzień Misyjny, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
Módlmy się:Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swojemu słudze O. Barnabie Dziekanowi OFM, który oddal swoje życie, realizując nakaz Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mógł na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 


Czytaj więcej  

Drodzy przyjaciele misji franciszkańskich!

Chciałbym podzielić się z wami kilkoma wrażeniami ze spotkania wyższych przełożonych konferencji afrykańskiej, która miała miejsce w Afryce Południowej w miejscowości Vanderbijlpark dnia od 18 do 22 września. W sumie zebrało się 13 braci (prowincjałów, kustoszów i prezesów) z krajów franko i anglojęzycznych. Kiedy ojciec Dymitr poprosił mnie o krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia, od razu w głowie pojawiło mi skojarzenie z Alicją z krainy czarów. Podobnie jak bohaterka powieści Levis Carrolle podążającej śladem białego królika, tak i ja idąc za biedaczyną z Asyżu tym razem wylądowałem w RPA i jest to naprawdę całkowicie inny świat. Z początku nie miałem zamiaru jechać, myślałem, że to strata czasu i pieniędzy, jednak pod wpływem presji definitora generalnego dla Afryki, brata Victora, uświadomiłem sobie, że to mój obowiązek. Afryka Południowa to bardzo rozwinięty kraj, przypominający raczej kraje europejskie niż nasze biedne serce Afryki. Po przylocie z RPA naprawdę ma się wrażenie jakby się było w krainie czarów, zadbane autostrady, dobrze prosperująca gospodarka, umiejętne eksploatowanie surowców naturalnych, piękna infrastruktura, nie to co u nas…

Co do naszego spotkania, muszę przyznać, że było bardzo ubogacające. Zastanawialiśmy się wspólnie gdzie dziś się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Po przedstawieniu raportów, a zarazem problemów z jakimi się borykamy na co dzień, w swoich zróżnicowanych kulturach i szerokościach geograficznych, pochyliliśmy się nad tematem formacji. Afryka cieszy się wielką liczbą powołań, ale niestety brakuje struktur, nasze domy formacyjne są zbyt małe by mogły wszystkich pomieścić, brakuje też wykwalifikowanych formatorów, dlatego niektórym kandydatom do zakonu trzeba po prostu odmówić. Kolejnym wielkim problem jest osiągniecie niezależności finansowej. Prawie każda jednostka czy to prowincja, czy fundacja jest zależna od kurii generalnej w Rzymie w mniejszym czy większym stopniu. Dlatego był to główny temat naszego spotkania. Dzięki mediom społecznościowym mogliśmy spotkać się z ekonomami naszego zakony bratem Baptist i Nikola z kurii generalnej, którzy wytłumaczyli nam jak przygotowywać projekty, na co zwrócić uwagę, czego nie zapomnieć by cieszyć się długą i owocną współpracą między nami i darczyńcami. Było naprawdę bardzo ubogacające. 

Moi kochani w tym miejscu chciałbym się z Wami podzielić pewną refleksją. Kiedy każdy z nas dzielił się radościami i trudnościami, jak refren wszyscy powtarzali mamy sporo powołań, ale nie mamy pieniędzy, żeby ich utrzymać. Przez ostatnie trzydzieści lat misjonarze wracający z wakacji przywozili pieniądze na różne projekty, edukacje, codzienne życie, nie przejmując się zbytnio tym co będzie kiedy wyjadą na stałe. Nasi młodsi, rdzenni bracia nie mają kontaktów, dobroczyńców, parafie i szkoły są zbyt biedne żeby mogli się z nich utrzymać. Prowincje afrykańskie, które są w miarę wystarczalne, radzą by inwestować w ziemie, domy do wynajęcia, firmy budowlane. Łatwo powiedzieć, na to trzeba pieniędzy, czasu i kogoś kto się na tym zna. Bracia miejscowi wolą instalować się w dzielnicach bogatych dochodowych gdzie parafie będę przynosić zysk, my, ostatni misjonarze wolimy dzielnice najuboższe. Pojawiają się napięcia i podziały. Całe szczęście każde spotkanie kończy się szukaniem kompromisów, modlitwą i dobrą rekreacją. Jesteśmy świadomi, że tylko z mocą Bożą, otwarci na działanie Ducha Świetego będziemy w stanie (od)budować Kościół w Afryce, idąc za przykładem świetego Franciszka z Asyżu. Dlatego jak zawsze zwracam się do Was z pokorną prośbą drodzy przyjaciele misji franciszkańskich, abyście wspierali nas nieustanie swoją modlitwą.

Z serca Wam błogosławię,

brat Hieronim OFM

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa image
Moi drodzy,

Nie tak dawno, bo 8 czerwca 2023 roku obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Pod podanym linkiem znajdziemy zdjęcia z obchodów tego święta w Tanzanii.
Na co dzień w tym miejscu posługę misyjną pełni O. Placyd Górka.

https://www.misje-ofm.com/republika-%C5%9Arodkowoafryka%C5%84ska/uroczysto%C5%9B%C4%87-naj%C5%9Bwi%C4%99tszego-cia%C5%82a-i-krwi-chrystusa-tanzania-oplacyd-g%C3%B3rka​​​
List O. Symeona image
"A i by sól nie wywietrzała, pamiętajcie o nas, misjonarzach i miejscowych pasterzach"

Aby przeczytać całość i zagłębić się w słowa przesłane Nam od O. Symeona zapraszamy do otworzenia linku.

https://www.misje-ofm.com/listy-misjonarzy/o-symeon-14052023​​​
Spotkanie Rodzin i przyjaciół naszych Misjonarzy imageSpotkanie Rodzin i przyjaciół naszych Misjonarzy image
Katowice- Panewniki, 2023r.

Moi Kochani,

Drodzy rodzice, najbliższa rodzino i przyjaciele naszych Ojców misjonarzy !
 
Po raz kolejny z wielką radością mam zaszczyt zaprosić Was na coroczne spotkanie rodziców i krewnych naszych misjonarzy do Katowic–Panewnik, które odbędzie się w naszym klasztorze w dniu 24 czerwca 2023 roku (sobota).

W tym roku będzie nam miło gościć o. Barnabę Dziekana, o. Kordiana Merta.
Program spotkania:

14.00 – Msza św. w intencji wszystkich misjonarzy naszej prowincji, jak również w intencji ich rodziców i krewnych.

15.00 – spotkanie przy kawie w kawiarence franciszkańskiej.


Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”

o. Dymitr Żeglin ofm
Wyjazd Misjonarzy do Ostródy image
Moi drodzy, 

Nasi Misjonarze przebywający na swoich urlopach w Polsce będą mieć okazję do spędzenia czasu w swoim gronie oraz miłej atmosferze.
Spotkanie to będzie miało miejsce w dniach od 19 czerwca do 22 czerwca 2023r.

Pielgrzymka na Górę Świętej Anny image
Moi drodzy,
Jak każdego roku nasi Misjonarze przyjeżdżają do Polski na czas urlopowy.

Jednym z takich miejsc, gdzie spotkają się Misjonarze to Góra Świętej Anny. 
Pielgrzymka w to przepiękne miejsce odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2023r.


Spotkanie sekretarzy ds. Misji – Wambierzyce imageSpotkanie sekretarzy ds. Misji – Wambierzyce image
1. Obchody Triduum Paschalnego w Ascession de Guarayos, gdzie na co dzień posługę Misyjną pełni O. Paschalis.
Więcej znajdziecie w zakładce Boliwia - wydarzenia i galeria.

2. Przyjęcie przez dzieci pierwszego sakramentu, jakim jest Chrzest oraz Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej - sakramenty zostały udzielone w miejscu Misji Świętych, gdzie przebywa na co dzień O. Hieronim.
Więcej znajdziecie w zakładce Republika Środkowoafrykańska - wydarzenia i galeria.

3. Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki '' Listy Misjonarzy ''.
Znajdziemy tam listy O. Symeona pisane wprost z Bimbo .
Wkroczyć w nowe życie image
Bracia i Siostry !

My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusie Jezusie, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć.
Zatem przez chrzest, zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to,
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie
–jak Chrystus powstał martwych dzięki chwale Ojca (Rzm 6,3-4)

Ten tekst świętego Pawła z listu do Rzymian towarzyszy mi, co najmniej od kilku tygodni (będzie czytany jeszcze w wigilię paschalną!). Po powrocie z kongresu na Watykanie i kilku dni w stolicy, aby spotkać się z grupami świeckich, byłem wreszcie z powrotem u siebie w Kaga Bandoro. Mogłem pojechać do trzech wspólnot w parafii, gdzie byłem ostatnio w styczniu 2016 (później sytuacje bezpieczeństwa nie pozwoliły na wyjazd do tego sektoru) a następnie, aż do niedzieli palmowej, do pięciu wspólnot w sektorze katedry, gdzie byłem w Adwencie 2019.
Wszędzie towarzyszyło nam wybrane słowo Apostoła, Czytane, medytowane i komentowane, aby obudzić we mnie i u wiernych dar i głęboki sens naszego Chrztu świętego w kontekście paschalnym. Chcę zachować tę ścieżkę duchową podczas tygodni, które nadchodzą, aby żyć łaskami Paschy.
Niech te dobra duchowe, które Pan nam daje i będzie nam darował w tym świętym czasie, umacniają nasze wysiłki, aby żyć tajemnicą naszego Chrztu!
Niech Pan nam towarzyszy na drodze, gdzie podążamy razem z innymi wiernymi Ludu Bożego we wspólnotach, /które są nam powierzone, / gdzie żyjemy/ i nich przynosi nam radość, która trwa!

W kwietniu jestem w domu, będą spotkania w czasie dni formacji młodych kapłanów, a na maj i do polowy czerwca wyjeżdżam do parafii, najpierw na północ, później w centrum i w czerwcu na południu. Do Polski na koniec lipca.

Powierzam się Waszym modlitwom; o nich też bratersko zapewniam.
Serdecznie pozdrawiam i błogosławię z serca +
Bp. Zbigniew Tadeusz Kusy

Wielkanoc 2023r.

" Uwielbiam Twoje imię, Uwielbiam Twoje serce, Uwielbiam święte rany, Zadane w krwawej męce, Uwielbiam Twoją drogę , I z krzyża siedem słów , Sławię Twoją miłość, O Zbawco mój. "

Czytaj więcej
31.12.2022r.

31.12.2022r.

" Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. "

Bardzo przykre wieści napłynęły dziś z Watykanu.

Stolica Apostolska poinformowała, że dziś tj. 31.12.2022 roku w wieku 95 lat, o godzinie 9.34 zmarł Benedykt XVI .
Pogrzeb śp. Benedykta XVI odbędzie się 5 stycznia, w czwartek.


Dziś jedyne, co możemy zrobić, to trwać w modlitwie za śp. Benedykta XVI.


" Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam,
mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze.
Do domu wracam,
jak strudzony Pielgrzym.
A Ty z MIŁOŚCIĄ
przyjmij mnie z powrotem.


Stanę przed Stwórcą i przed moim Bogiem,
On mnie z miłości wezwał do istnienia.
Tchnął swego Ducha, stworzył na swój obraz,
jak własne dziecko znał mnie po imieniu.
Wstyd mnie ogarnia, że przed Tobą stanę,
tak nie podobny, Boże mój do Ciebie.
Nie karz mnie za to zbyt surowym sądem,
rozpoznaj, Ojcze, swoje dziecko we mnie

Tułaczka moja już dobiegła kresu,
dla moich oczu słońce ziemi zgasło.
W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,
Ty będziesz dla mnie niestygnącym światłem."

Czytaj więcej  
Moi drodzy,
Chciałabym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia linku, który jest zamieszczony poniżej.
Rozmowa dotyczyła Misji Świętych, pracy naszych Misjonarzy oraz wszystkich kwestii związanych z Misjami Świętymi - te wszystkie kwestie zostały poruszone przez naszego Misjonarza, O. Elizeusza .

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fforfiterp%2Fstatus%2F1637958155693879296%3Fs%3D48%26t%3DVS_wCclKrQRZjypGdAO9aA%26fbclid%3DIwAR3w2YZm9L2cpqezNloGWMl6nqPGsnbrQ-05zCR7c13Bpc-zwLarXXUibi4&h=AT15HV29Cxksu3VddXDkuEkYYMHpMzEsnx4LuZhrAh-mDwxjP5R7vhju1udA4eB-67aMTX1n_Ei_SWhzC791NhDU7kt7ETCZ9SuAmRTy0hHxzL-EetTjcKsVwdMHKYyW_OiVyQ​​​

Serce od serca- budowa szpitala w Agoumar

Serce od serca- budowa szpitala w Agoumar

Serce dla serca - Budowa szpitala w Agoumar

Czytaj więcej  
Piękny jubileusz

Piękny jubileusz

" Panie, napełnij mnie Twoim duchem, Rozpalaj miłość w moim sercu. Dodawaj mi sił każdego dnia, Udziel mi łaski wytrwania w misyjnym trudzie. Amen. "

Czytaj więcej  
Żywa Szopka Bożonarodzeniowa  image
Moi drodzy , 
Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do odwiedzania naszej szopki Bożonarodzeniowej w Katowicach Panewnikach.


Jak co roku pięknie zbudowana  szopka przez Braci Franciszkanów oraz pomocników zachęca nas do zobaczenia żywych zwierząt, którymi Bracia Franciszkanie opiekują się na co dzień. 
Zwiedzając ogrody Klasztorne za pozwoleniem naszych Braci możemy zobaczyć
między innymi alpaki, ptaki, kurki i wiele , wiele innych pięknych zwierząt.

Możemy zwiedzić piękne ogrody  Klasztoru Franciszkanów. 

Neoromański zespół klasztorny powstał w latach 1903 - 1908 wraz z przyległą kalwarią w katowickiej dzielnicy Ligota - Panewniki.
Siedziba Franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce . 
Klasztor został z 1906 roku, natomiast Bazylika została konsekrowana w 1908 roku. 
Święta Bożego Narodzenia 2022 image
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia


Grudzień już dobiega końca,
Narodzi się nasz Zbawiciel, nasz Obrońca.
Kończy się czas zadumy i oczekiwania,
Głębsza stała się nasza wiara.
Niech więc Chrystus nowonarodzony,
Będzie w naszych sercach uwielbiony.
Niech na stałe w nich zagości,
Dając nam ogrom swojej miłości.
A nowy rok, który zaraz powitamy
Niech nas zaskoczy Bożymi planami . W imieniu wszystkich Braci Misjonarzy naszej prowincji
jak i również pracowników Sekretariatu Misyjnego
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2023 Roku !!!


O. Dymitr Żeglin, OFM

Spotkanie sekretarzy ds. Misji – Wambierzyce

To jest generyczny artykuł, którego użyjesz w celu dodawania treści / tematów artykułów na swojej witrynie.

Czytaj więcej

7 rzeczy niezbędnych do odniesienia sukcesu nowej firmy

To jest generyczny artykuł, którego użyjesz w celu dodawania treści / tematów artykułów na swojej witrynie.

Czytaj więcej

Jak zarobić dodatkowe pieniądze

To jest generyczny artykuł, którego użyjesz w celu dodawania treści / tematów artykułów na swojej witrynie.

Czytaj więcej

Zwiększ swoje dochody

To jest generyczny artykuł, którego użyjesz w celu dodawania treści / tematów artykułów na swojej witrynie.

Czytaj więcej